Apartman ve Site Yönetimi

– Yönetim Planının hazırlanması,
– Yıllık İşletme Projesinin (Bütçesi) hazırlanması ve kat maliklerine bildirimi,
– Kat Malikleri Kurulunun,Genel Kurul Toplantısında aldığı kararların titizlikle yerine getirilmesi,
– Tesiste yer alan makine ve ekipmanın (asansör,jeneratör,hidrofor vb) periyodik bakım listelerinin hazırlanarak, bakımların aksatılmadan ve titizlikle sağlanması,
– Tesis birimlerinin ihtiyaç duyduğu bakım ve onarımların sağlanması,
– Demirbaş Defterinin düzenli takip edilmesi,
– Satın alınacak Mal ve Hizmetler ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
– Güvenliğinin günlük kontrol ve denetimi,
– Temizlik hizmetlerinin günlük kontrol ve denetimi,
– Hizmetlilerin, iş tariflerine göre yönetim ve denetimi,
– Tesisin 3.Şahıs ve Belediye Kurumları nezdinde temsili,
– Tesis ile ilgili her türlü kıymetli evrak ve dökümanın düzenli arşivlenip, muhafazası,
– Tesis sakinlerinin ihtiyaç ve şikayetlerinin giderilmesi,
– Her yıl tekrar edilen Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısının organizasyonu.